Vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden edistäminen

Verkosto edistää yhdessä vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä, ja tekee yhteistä vapaaehtoisten rekrytointia. Yhdessä tehden entistä useammalle kuntalaiselle löytyy sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto.

Startti vapaaehtoistoimintaan -infot

Useilla vapaaehtoistoimintaa järjestävillä toimijoilla on tarve löytää mukaan uusia vapaaehtoisia. Samaan aikaan monet kaupunkilaiset miettivät, mistä löytyisi mielekästä vapaaehtoistoimintaa. Startti Vapaaehtoistoimintaan -tilaisuudet on kehitetty kaikille avoimiksi infoiksi espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta.  Infoissa osallistujat saavat kuulla yhdellä kertaa usean eri yhteisön vapaaehtoistoiminnasta ja tutustua toiminnan järjestäjiin. Yhteisöille tilaisuudet toimivat mahdollisuutena esitellä omaa toimintaansa kiinnostuneille.   Tilaisuuksia on järjestetty Espoon vapaaehtoisverkoston pilottina vuodesta 2015 yhdeksän toimijan kesken.

Infojen sisältö

Startti-infoissa jokainen mukana oleva yhteisö pääsee kertomaan  lyhyesti omasta vapaaehtoistoiminnastaan. Lisäksi muutama jo toiminnassa oleva vapaaehtoinen kertoo omista kokemuksistaan vapaaehtoisena.  Osallistujat kuulevat lyhyesti myös vapaaehtoistoiminnan yleisistä periaatteista. Tilaisuuden lopuksi järjestetään osallistujien ja yhteisöjen pikatreffit, joiden aikana osallistujat voivat kysellä lisää heitä askarruttavista asioista.  Kiinnostuneisiin ollaan erikseen yhteydessä tilaisuuden jälkeen.

Startti-infoja järjestetään noin 4 kertaa vuodessa. Jokaiselle tilaisuudelle nimetään kaksi vetäjää osallistuvista yhteisöistä, jotka vastaavat tilaisuuden valmistelusta ja järjestämisestä. Tilaisuutta markkinoidaan kaikkien yhteisöjen yhteistyönä.

Espoon vapaaehtoistoiminnan tori

Verkoston toimijat esittelevät vapaaehtoistoimintaansa kaikille avoimilla messuilla. Katso lisää: Heittäydy hyvään – vapaaehtoistoiminnan tori 15.9.2018

Vapaaehtoistoiminnan esittelyitä tapahtumissa ja tempauksissa

Verkosto esittelee yhdessä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 12.10.2018