STARTTI VAPAAEHTOISTOIMINTAAN -INFOT

Useilla vapaaehtoistoimintaa järjestävillä toimijoilla on tarve löytää mukaan uusia vapaaehtoisia. Samaan aikaan monet kaupunkilaiset miettivät, mistä löytyisi mielekästä vapaaehtoistoimintaa. Startti Vapaaehtoistoimintaan -tilaisuudet on kehitetty kaikille avoimiksi infoiksi espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta.  Infoissa osallistujat saavat kuulla yhdellä kertaa usean eri yhteisön vapaaehtoistoiminnasta ja tutustua toiminnan järjestäjiin. Yhteisöille tilaisuudet toimivat mahdollisuutena esitellä omaa toimintaansa kiinnostuneille.   Tilaisuuksia on järjestetty Espoon vapaaehtoisverkoston pilottina vuodesta 2015 yhdeksän toimijan kesken.

Infojen sisältö

Startti-infoissa jokainen mukana oleva yhteisö pääsee kertomaan  lyhyesti omasta vapaaehtoistoiminnastaan. Lisäksi muutama jo toiminnassa oleva vapaaehtoinen kertoo omista kokemuksistaan vapaaehtoisena.  Osallistujat kuulevat lyhyesti myös vapaaehtoistoiminnan yleisistä periaatteista. Tilaisuuden lopuksi järjestetään osallistujien ja yhteisöjen pikatreffit, joiden aikana osallistujat voivat kysellä lisää heitä askarruttavista asioista.  Kiinnostuneisiin ollaan erikseen yhteydessä tilaisuuden jälkeen.

Startti-infoja järjestetään noin 4 kertaa vuodessa. Jokaiselle tilaisuudelle nimetään kaksi vetäjää osallistuvista yhteisöistä, jotka vastaavat tilaisuuden valmistelusta ja järjestämisestä. Tilaisuutta markkinoidaan kaikkien yhteisöjen yhteistyönä.

Lisätietoja Startti-infoista: Kansalaistoiminnankeskus Unelma, kansalaistoiminnan suunnittelija petra.kohonen@ejy.fi, p. 050 540 3432


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 14.11.2017