Taustatukihenkilöiksi Me Itse Espoon toimintaan

Suoritus ajankohta: 24.10.2017 / Haku päättyy: 31.12.2018 / tukihenkilötoiminta / Espoon Kehitysvammatuki ry

Me Itse Espoon toimintaan etsitään järjestö- ja vaikuttamistyöstä kiinnostuneita vapaaehtoisia taustatukihenkilöitä aktiivisille kehitysvammaisille ihmisille.Me Itse Espoo

Taustatukihenkilöiden tehtäviin kuuluu Me Itse Espoon hallituksen jäsenten avustaminen kokoustoiminnassa. Tehtäviin kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin avustaminen kokouskäytännöissä, kuten kokousten ajankohdista sopimisessa, kokouspaikkojen valinnassa,tiedottamisessa, kokousten johtamisessa ja asioiden kirjaamisessa sekä päätösten toteuttamisessa. Taustatukihenkilöitä tarvitaan myös avustamaan, kun hallituksen jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin Me Itse ry:n kokouksiin pari kertaa vuodessa.

Me Itse Espoon hallituksen jäsenet kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa.

Me Itse Espoo järjestää sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi Iltamia, joiden järjestämisessä taustatukihenkilöt voivat myös halutessaan olla mukana.

Me Itse Espoon jäsenillä on itsellään paljon voimavaroja mutta joillakin toiminnan osa-alueilla tarvitaan toista ihmistä avustajaksi ja tukijaksi. Kehitysvamma ilmenee usein ymmärtämisen alueella, jolloin taustatukihenkilö voi selostaa asiaa päämiehelle selkeämmällä tavalla. Taustatukihenkilön tehtävänä on pyrkiä itse jättäytymään tilanteissa taustalle ja tukea päämiehen omaa selviytymistä ja toimintaa. Saamansa avun ja tuen rohkaisemina päämiesten oma osaaminen kehittyy ja voimavarat lisääntyvät.

Toiminnassa vallitsee myönteinen henki sekä iloinen ja huumorintajuinen ilmapiiri.

Toivomme mukaan useampia taustatukihenkilöitä, jotta tehtäviä voidaan jakaa sekä toimintaa monipuolistaa ja kehittää yhdessä.

Taustatukihenkilöt voivat halutessaan toimia työpareina.

Lisätietoja tehtävästä antavat  sähköposti  meitse.espoo@gmail.com

unema tapiola

Kauppamiehentie, Espoo, Suomi

Osoitteet

  • unema tapiola

    Kauppamiehentie, Espoo, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo

Toiminnan aiheet

järjestötoiminan tuki, kehitysvammatyö, kehitysvammaiset, kehitysvamma

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Toiveet ja edellytykset

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Toivomme iloiseen porukkaamme mukaan myönteisiä, rentoja ja huumorintajuisia, tavallisia ihmisiä.

Vapaaehtoisen tuki

Voit tulla ensin tutustumaan meihin ja toimintaamme ennen kuin sitoudut tehtävään. Perehdytys tehtävään tapahtuu kokeneen taustatukihenkilön työparina toimien.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn