Lukupuron niittotyö (Yleishyödyllisen yhteisön toteuttamana Maksettu talkootyö-toimintamallin mukaisesti)

Suoritus ajankohta: 30.07.2018 - 12.08.2018 / Haku päättyy: 15.06.2018 / rakentaminen ja kunnostus, varainhankinta / Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus

TYÖSELOSTUS VESIKASVIEN NIITOSTA ESPOON LUKUPUROSTA

Lukupuro on tärkeä osa Suurpellon hulevesijärjestelmää. Tämän järjestelmän toimivuutta haittaavat monet alueella kasvavat vesikasvit. Vesikasveja voidaan poistaa vain käsin niittämällä, koska Lukupuron penkat eivät kestä koneellista niittoa.

Vesikasvit niitetään alueelta n. 10 cm korkeudelta raivaussahojen, viikatteiden ja raivausveitsien avulla. Niittojäte poistetaan uomasta haravoiden ja kasataan ojan reunalle. Tilaaja huolehtii jätteen pois kuljetuksesta. Työalue on rajattu liitteenä olevassa kartassa.

Niittotyötä varten Espoon kaupunki lainaa veloituksetta seuraavia työvälineitä:

 • raivaussaha kolmioterällä
 • muovisia leveitä haravia 3 kpl
 • viikatteita 2 kpl
 • raivausveitsiä 2 kpl

Työalue on noin 3100 m2. Työmääräksi on arvioitu 20 htp (henkilötyöpäivää) ja työstä maksettava korvaus on kokonaisuudessaan 4000 €.

TUTUSTU HUOLELLISESTI TEHTÄVÄN LIITETIEDOSTOIHIN!

 

Lukupuro

Viisastenpolku, 02200 Espoo, Suomi

Osoitteet

 • Lukupuro

  Viisastenpolku, 02200 Espoo, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo

Kaupunginosa / Kylä
Suurpelto

Yhteystiedot

Oili Drammeh, vihertyöpäällikkö
oili.drammeh@espoo.fi
050 525 2738
Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus / Infrapalvelut / Viherkunnossapito

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Arki-iltaisin
 • Arkipäivisin
 • Sovittavissa
 • Viikonloppuisin

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Nuorille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

Talkootyön kuvaus

Talkootyötehtävä kuvataan tarkasti niin, että työstä saa selkeän käsityksen. Kuvaukseen lisätään tieto työmäärästä (htp=henkilötyöpäivää), työalueesta (m2), ajankohdasta ja korvauksen suuruudesta (€).

Talkootyötehtävän kuvauksen lisäksi talkootyöalueesta tehdään riittävän tarkka rajaus karttapohjalle. Tarvittaessa voidaan työtä kuvata myös maastoleikkauskuvin.

Talkootyökuvauksessa ilmoitetaan työlle kaupunginpuolelta yhteyshenkilö.

 

Talkootyötehtävän korvauksen määrä ja jakoperusteet

Talkootyötehtävästä maksettava korvaus määritellään arvioidun työmäärän mukaan niin, että korvaus yhdestä henkilötyöpäivästä on 200 € / htp.

Talkootyötehtävä ja siitä maksettava korvaus jaetaan ilmoittautuneiden kesken tasan. Kun yhteisö ilmoittautuu talkootyön teettäjäksi, ilmoitetaan samalla, kuinka monta prosenttia (%) yhteisö on valmis talkootyöstä tekemään. Talkootyö jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti ilmoittautuneiden yhteisöjen ja ilmoitettujen osuuksien mukaan. Talkootyöstä maksettava korvaus jaetaan samassa suhteessa osallistujien kesken.

Esimerkki: Yhdistys A ilmoittautuu mukaan talkootyöhön. Se on valmis tekemään koko työn ja ilmoittaa täten osuudekseen 100%.

Seura B ilmoittautuu myös mukaan talkootyöhön, mutta on valmis tekemään vain 50% työstä.

Yhteisö C ilmoittaa haluavansa tehdä 20% työstä.

Kaupunki jakaa työn seuraavasti tasan toivomusten mukaan: Yhteisö C saa 20% osuuden, Seura B ja Yhdistys A kummatkin 40%.

Jos vain yksi yhteisö ilmoittautuu ja on valmis tekemään 100% talkootyöstä, työ teetetään kokonaisuudessaan tällä yhteisöllä.

 

Tasapuolinen kohtelu

Toimintamallin tavoite on löytää keino tehdä läpinäkyvästi ja tasapuolisesti yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Tavoitteen toteutumista tuetaan talkootyön selkeällä kuvauksella ja riittävällä tiedottamisella niin, että tarjolla olevat työt saavuttavat kaikki niiden tekemisestä kiinnostuneet tahot.

Talkootyöhön ilmoittautumisella on kohdekohtainen ilmoittautumisaika, joka on minimissään kaksi (2) viikkoa.

Talkootyökohteelle voidaan asettaa enimmäismäärä tekijätahoja esimerkiksi kohteen pienen koon mukaan. Tällöin kohteen toteuttajat arvotaan.

 

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Maksettu talkootyö kiinnostaa varainhankintatoimena monia urheiluseuroja ja yhdistyksiä. Tästä syystä olemme kehittäneet Kaupunkitekniikan keskuksessa toimintamallin, jossa talkootyökohteen työmäärää ja näin ollen varainhankinta mahdollisuutta jaetaan halukkaiden kesken.

Toimintamallin tarkoituksena on kehittää uutta, läpinäkyvää ja tasapuolista tapaa tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen1 kanssa. Tavoitteena on, että toimintamallin avulla voitaisiin ilmoittaa ja toteuttaa kaikki tällaiset talkootyöt ja -kohteet julkisesti halukkaiden kesken jaettavaksi.

Tässä dokumentissa esitellään:

 • Maksettu talkootyö -käsite
 • Yhtenäinen talkootyötehtävän kuvaustapa
 • Talkootyötehtävän korvauksen määrä ja jakoperusteet
 • Tasapuolisen kohtelun periaatteet

 

Maksettu talkootyö -käsite

Espoon kaupungin määritelmä Maksettu talkootyö -käsitteestä perustuu pitkälti lakiin verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti. Näin ollen maksettua talkootyötä on:

 • Sellainen työ, joka on liian mittava tehtäväksi pelkästään vapaaehtoisvoimin ja liian kallis teetettäväksi yksityisellä elinkeinoharjoittajalla.
 • Usein työ on runsaasti käsityötä vaativaa tilapäistä jokamiehen työtä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa.
 • Tekemisestä vastaa yleishyödyllinen yhteisö. (Kaupunki ei nimeä tai hyväksy talkooväkeä.)
 • Talkootyöstä saatu korvaus on käytettävä yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen talkoisiin osallistuneita henkilöitä laajemmalle piirille. (Korvausta ei saa osoittaa vain talkootyöhön osallistuneille henkilöille.)

1  Yhdistystä tai säätiötä pidetään verotuksessa yleishyödyllisenä, jos se täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

 • Yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Yleinen hyvä voi olla aineellista, henkistä, eettistä tai yhteiskunnallista.
 • Yhdistyksen tai säätiön toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin.
 • Yhdistys tai säätiö ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

HUOM. Lue lisää korvauksen veronalaisuudesta verohallinnon sivuilta.

Liitteet

 • Maksettu talkootyö -toimintamallin kuvaus

  Tässä tiedostossa kuvataan Maksettu talkootyö -toimintamallia
  Lataa tiedosto
 • Tiedote osallistujille

  Espoon kaupungin tiedote osallistujille
  Lataa tiedosto
 • Työselostus

  Lukupuron vesikasvien niittotyön selostus
  Lataa tiedosto
 • Aluekartta työstä

  Lukupuron vesikasvien niittotyön aluerajaus
  Lataa tiedosto

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn