Maahanmuuttajajärjestö: Haluatko löytää uusia yhteistyökumppaneita tai kehittää yhdistyksesi toimintaa? Tule mukaan!

01.03.2017 - 28.02.2018 / Muu / EJY ry

Toimintaa järjestetään

Tarkoituksena on tukea maahanmuuttajajärjestöjen kotouttamistyötä Espoossa. Yhdistyksille tarjotaan verkostoitumistilaisuuksia, tukea uuden toiminnan käynnistämiseen ja toimintaryhmien organisoimiseen sekä edistetään tiedonvaihtoa ja viestintää kotouttamistyötä tekevien toimijoiden välillä. Mentorointiohjelmassa yhdistykset voivat kehittää omaa toimintaansa yhdessä mentorin kanssa. Järjestöille kootaan koulutustarjotin yhdistystoiminnan koulutuksista, jotta järjestöjen olisi helpompi hakeutua koulutuksiin. Järjestöjä tuetaan yhdistys- ja hanketoiminnan kehittämisessä järjestämällä järjestöjen tarpeen mukaan koulutuksia ja neuvontaa.

Tavoitteena on maahanmuuttajajärjestöjen yhdistystoiminnan, hankeosaamisen, kotouttamistyön sekä yhteistyöverkostojen vahvistuminen siten, että maahanmuuttajajärjestöt ovat vahvempia kotouttajia sekä kaupungin, järjestöjen ja muiden toimijoiden vahvoja kumppaneita kotouttamisessa. Työ pohjautuu Espoon kaupungin vuonna 2016 koordinoimaan OmaKoto-hankkeeseen ja sitä rahoittaa Espoon kaupunki. Toiminta on osa EJYn Kansalaistoiminnankeskus Unelman toimintaa, joka kokoaa yhteen espoolaiset järjestö- ja vapaaehtoistoimijat, kehittää ja tukee toimijoiden välistä aktiivista verkostoyhteistyötä, tukee näitä toimintansa organisoimisessa, vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä ja mahdollistamisessa, tiedottamisessa ja vaikuttamisessa.

Lue lisää mentorointiohjelmasta täältä.

Tervetuloa mukaan!

Teemat

kotoutuminen, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, yhteistyö ja verkostot

Kohderyhmä

järjestötoimijat, maahanmuuttajat ja pakolaiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Kauppamiehentie 6, Espoo, Suomi

Osoitteet

  • Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

    Kauppamiehentie 6, Espoo, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo

Lisätiedot

Aino Yrjänä, suunnittelija
kansalaistoiminta, Kumppanuushautomo
aino.yrjana(at)ejy.fi
+358 (0)50 347 1361

Hinta

Tapahtuma on maksuton


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn