Päivänselvä ry

Tarkoitus:

  • Edistää ja tukea päihteistä vapaata elämäntapaa
  • Edistää ja tukea päihdetoipujien ja heidän läheistensä omatoimisuuteen perustuvaa toipumisohjelmaa
  • Edistää samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja   korjaavien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle.
  • Ylläpitää voittoa tavoittelematonta päivätoimintaa ja tukihenkilötoimintaa.
  • Harjoittaa valistus ja tiedotustoimintaa päihdeongelmiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Yhteistyö julkisten ja yksityisten yhteisöjen kanssa.
  • Järjestää tukihenkilö ja ryhmänohjaaja koulutusta.

Yhdistyksellä on ollut käytössään vuodesta 1995 Espoon kaupungilta vuokralla Röda-Villan huvila Espoon Iso-Vasikkasaaressa. Huvila on kunnostettu yhdistyksen aloitteesta ja RAY:n kohdeavustuksella Espoon museoviraston ohjeistuksella ja valvonnassa. Kunnostustyön teki yhdistyksen vapaaehtoiset.

Huvila on jäsenten käytössä ympäri vuoden. Ohjattua ja tuettua toimintaa järjestetään saaressa touko-lokakuun välisenä aikana, muina aikoina yhdistyksellä on säännöllisiä kuukausitapahtumia jäsenistölleen yhteistyökumppaneiden tai jonkun yhdistyksen jäsenen kotona. Yhdistyksen tiloja voivat kayttää myös yhteistyökumppanit omiin toimintoihinsa.

Saaritoiminta:

Saaritoiminnan tarkoituksena on antaa tilat elämänarvojen tarkasteluun turvallisessa ja  päihteettömyyteen kannustavassa ilmapiirissä päihdetoipujille ja heidän läheisilleen . Paikalla on aina vertaistukihenkilö, joka avustaa tarvittaessa toipujaa viranomaisasioinnissa ja lähtee  mukaan vertaisryhmiin. Pääasia on kuitenkin kokoajan päihteettömyyteen kannustaminen ja toipujan omatoimisuuden vahvistaminen päihteettömyyteen.

Saaressa voi  oleskella viikon kerrallaan. Sopimuksesta myös pitempiaikainen oleskelu on mahdollista. Yleensä pitempiaikaisen oleskelun syynä on asunnottomuus, tukiasunnon vaihdon odottelu tai päihdehuoltolaitokseen paikkaa odottava ja retkahtamisen pelko.

Aamupäivällä kokoonnutaan vertaisryhmään ja iltapäivisin yhteisökokoukseen jossa sovitaan seuraavan päivän ylläpitotehtävät. Ruokailut ja tarvittaessa kuljetuksen saareen järjestää yhdistys.

Yhdistyksen tilat sopivat myös lapsiperheille. Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.Saaressa kirjataan vuositasolla n. 1000 käyntikertaa joista Espoolaisia  n.600.

 

Toimiala

Yhdistys, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Postiosoite

Mäkikurpankuja 1, Helsinki, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Mäkikurpankuja 1, Helsinki, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Espoo
Sähköposti:
paivanselva@gmail.com

Päivänselvä ry kotisivut

Facebook-sivu

Toiminta-alue

Alue
Uusimaa

Kunta
Espoo, Kauniainen, Vantaa, Helsinki

Ei avoimia työ- tai harjoittelupaikkoja.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn