Toimijat


HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka toimii senioreiden, nuorten, lapsiperheiden ja erityisryhmien parissa. Järjestö haastaa kaikki toimimaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan. Järjestö toimii noin 80 työntekijän ja yli 800 vapaaehtoisen voimin. Sen toimintaa rahoittavat yksityislahjoittajat, yritykset, säätiöt, Helsingin kaupunki, Espoon Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten hyväksi sekä vaalia heidän ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa sekä edistää kaatuneitten omaisten keskinäistä tuki- ja virkistystoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää ja tallentaa tietoa kaatuneitten omaisten vaiheista ja kokemuksista sekä Lue lisää…


Maahanmuuttajien perhe ja nuorten yhdistys (MPNY) ry on paikallinen kansalaisjärjestö Espoossa, joka avustaa maahanmuuttajia työllistymään. Järjestämme myös nuoriso- ja urheilutoimintaa, esimerkiksi matematiikan, englannin ja suomen kielen opetusta lapsille. suomen kielen opetusta aikuisille (miehet ja naiset). tyttöjen ja nuorten naisten keskusteluiltoja. Lue lisää…


Kierrätyskeskuksessa olet enemmän kuin kuluttaja! Seitsemän myymälää pääkaupunkiseudulla sekä maanlaajuinen verkkokauppa tuovat fiksut, ympäristöystävällisemmät kulutusvalinnat osaksi jokaisen arkea. Kierrätyskeskuksen myymälöiden kautta uusiokäyttöön lähtee vuosittain noin neljä miljoonaa tavaraa. Myymälöistä löytyy kodin pientavaran, huonekalujen, elektroniikan, tekstiilien ja askartelutarvikkeiden lisäksi inspiraatiota ja käytännön esimerkkejä kestävään elämäntapaan. Omilla verstaillaan Kierrätyskeskus valmistaa Plan B -uusiomalliston tuotteita sekä korjaa Lue lisää…


Kanervakoti on voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ylläpitämä 39-paikkainen tehostetun palvelun asumisyksikkö Espoon Westendissä. Kodissamme on 39 asukaspaikkaa, joista 20 paikkaa muistihäiriöisille.


Fight4Life Finland Ry on rekisteröity yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään väkivaltaa ja päihteiden käyttöä nuorten keskuudessa.   Keskitymme toiminnassamme valistukseen, koulutuksiin ja toiminallisiin tapoihin. Valistuksesta vastaavat kokemusasiantuntijat ja päihdesektorin työntekijät. Koulutuksissa keskitymme arvoihin ja asenteisiin. Toiminnalliset tavat sisältävät kerhoja, käyntejä Lue lisää…


Villa Tapiola tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa muistisairaille henkilöille Espoon Pohjois-Tapiolassa. Asukkaat saavat asunnokseen viihtyisät ja tarkoituksenmukaiset asumis-ja oleskelutilat ulkoilutiloineen. Palvelualtis ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä kodin virike-/ toimintaryhmät mahdollistavat mielekkään ja kodinomaisen ilmapiirin.


Urkuyö ja Aaria ry järjestää kesäisin korkeatasoisen musiikkifestivaalin, jonka konsertit pidetään Espoon tuomiokirkossa, keskiaikaisessa harmaakivikirkossa. Urkuyö ja Aaria -festivaali on yksi Espoon kaupungin tukemista isoista musiikkitapahtumista ja valtakunnallisesti merkittävä laulu- ja urkumusiikin estradi. Festivaalin ohjelmiston ydin on monipuolinen klassinen musiikki, Lue lisää…


Teemme töitä, jotta rintasyöpä löytyisi mahdollisimman varhain. Kannustamme rintojen säännölliseen omatarkkailuun, sillä omatarkkailulla voidaan vähentää rintasyöpäkuolemia. Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa tutkitusti rintasyövän hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta. Olemme valtakunnallinen kansanterveysjärjestö. Tervetuloa mukaan toimintaamme edistämään rintasyövän varhaista löytymistä!


Tapiolan kansalliset seniorit ry on rekisteröity, puolueisiin kuulumaton yhdistys. Yhdistyksemme on Kansallisen senioriliiton ja Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n jäsen. Olemme Espoon vanhin Kansallisen senioriliiton jäsenyhdistys. Jäsenmäärältämme olemme suurin Uudenmaan senioripiirin yhdistyksistä. Olemme toimineet aktiivisesti yli 45 vuoden ajan Espoossa Tapiolan Lue lisää…


Yhteensä: 83