Toimijat


Yhdistyksemme tavoitteena on maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, perheiden avustaminen, neuvonnan tarjoaminen, kulttuuri- ja sosiaalipalveluiden tarjoaminen, harrastusten järjestäminen ja yhteistyön syventäminen yhteiskunnan kanssa.


Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry on perustettu vuonna 2009, vastaukseksi tarpeeseen antaa naisille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Tutkimukset ovat osoittaneet monta kertaa, että maahanmuuttajataustaiset ja monikansalliset naiset eivät osallistu samassa määrin kuin miehet urheiluharrastuksiin. Mielestämme jokainen ansaitsee mahdollisuuden harrastaa liikuntaa Lue lisää…


UUTTA ry:n toiminnan ytimessä on STEAn rahoittama Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hanke. Hankkeen tavoitteet: Jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy ja yhdistysten tarjoamien palvelujen laadusta tulee yhtenäisempää ja tasalaatuisempaa. Yhdistyksissä järjestetään uusia tarpeellisia ja kiinnostavia palveluita ja toimintaa sekä kehitetään laadullisesti jo olemassa olevaa toimintaa. Yhdistysten vetovoimaisuus, kävijöiden aktiivisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Yhdistysten toimintaan osallistuvien määrä kasvaa ja tavoitetaan myös uutta kohderyhmää. Edunvalvonta on säännöllisempää ja tehokkaampaa. Uutta ry saa paikallisia kontaktihenkilöitä ja pysyvää edustusta työttömyyttä hoitavien elinten työryhmiin ja päätösten valmisteluun kunnissa ja maakunnassa. Tiedonkulku ja yhteistyö tehostuvat alueyhdistysten, kuntien, maakunnan, Työttömien keskusjärjestön ja muiden yhteistyötahojen kesken. Toiminnan kohderyhmät ovat Uutta ry:n jäsenyhdistykset, kaikki työttömät tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt, pätkä- ja silpputyöläiset sekä prekariaatti Uudenmaan alueella. Toiminta pyrkii – pitkäaikaistyöttömiä unohtamatta – erityisesti tavoittamaan myös nuorempaa väkeä, silpputyöläisiä, maahanmuuttajia sekä lisääntynyttä korkeasti koulutettujen työttömien joukkoa ja saamaan heitä mukaan toimintaan. Myös työttömien perheet ja muut läheiset ovat välillisesti kohderyhmää.


HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka toimii senioreiden, nuorten, lapsiperheiden ja erityisryhmien parissa. Järjestö haastaa kaikki toimimaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan. Järjestö toimii noin 80 työntekijän ja yli 800 vapaaehtoisen voimin. Sen toimintaa rahoittavat yksityislahjoittajat, yritykset, säätiöt, Helsingin kaupunki, Espoon Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten hyväksi sekä vaalia heidän ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa sekä edistää kaatuneitten omaisten keskinäistä tuki- ja virkistystoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää ja tallentaa tietoa kaatuneitten omaisten vaiheista ja kokemuksista sekä Lue lisää…


Maahanmuuttajien perhe ja nuorten yhdistys (MPNY) ry on paikallinen kansalaisjärjestö Espoossa, joka avustaa maahanmuuttajia työllistymään. Järjestämme myös nuoriso- ja urheilutoimintaa, esimerkiksi matematiikan, englannin ja suomen kielen opetusta lapsille. suomen kielen opetusta aikuisille (miehet ja naiset). tyttöjen ja nuorten naisten keskusteluiltoja. Lue lisää…


Kierrätyskeskuksessa olet enemmän kuin kuluttaja! Seitsemän myymälää pääkaupunkiseudulla sekä maanlaajuinen verkkokauppa tuovat fiksut, ympäristöystävällisemmät kulutusvalinnat osaksi jokaisen arkea. Kierrätyskeskuksen myymälöiden kautta uusiokäyttöön lähtee vuosittain noin neljä miljoonaa tavaraa. Myymälöistä löytyy kodin pientavaran, huonekalujen, elektroniikan, tekstiilien ja askartelutarvikkeiden lisäksi inspiraatiota ja käytännön esimerkkejä kestävään elämäntapaan. Omilla verstaillaan Kierrätyskeskus valmistaa Plan B -uusiomalliston tuotteita sekä korjaa Lue lisää…


Kanervakoti on voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ylläpitämä 39-paikkainen tehostetun palvelun asumisyksikkö Espoon Westendissä. Kodissamme on 39 asukaspaikkaa, joista 20 paikkaa muistihäiriöisille.


Fight4Life Finland Ry on rekisteröity yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään väkivaltaa ja päihteiden käyttöä nuorten keskuudessa.   Keskitymme toiminnassamme valistukseen, koulutuksiin ja toiminallisiin tapoihin. Valistuksesta vastaavat kokemusasiantuntijat ja päihdesektorin työntekijät. Koulutuksissa keskitymme arvoihin ja asenteisiin. Toiminnalliset tavat sisältävät kerhoja, käyntejä Lue lisää…


Villa Tapiola tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa muistisairaille henkilöille Espoon Pohjois-Tapiolassa. Asukkaat saavat asunnokseen viihtyisät ja tarkoituksenmukaiset asumis-ja oleskelutilat ulkoilutiloineen. Palvelualtis ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä kodin virike-/ toimintaryhmät mahdollistavat mielekkään ja kodinomaisen ilmapiirin.


Yhteensä: 86