Toimijat


Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry (Elpy ry) on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija. Yhdistys tekee työtä ikääntyvän väestön ja liikuntarajoitteisten hyväksi ja osallistuu aktiivisesti Espoon ikäihmisten palvelujen kehittämiseen. Yhdistys on rakennuttanut ja omistaa kokonaan Merikartanon palvelutalon. Yhdistys vastaa Lue lisää…


Sininauhasäätiö – Asuntoja ja asumisen tukea pitkäaikaisasunnottomille ja muille kaikkein heikommassa asemassa oleville ihmisille. Me uskomme, että kaikki alkaa asunnosta: Jokaisella on oikeus omaan kotiin, omalla ovellaan ja omalla nimellään. Vakavasti päihdeongelmaiset ja syviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet ovat asumisen pudokkaita, Lue lisää…


Neda ry on Suomessa asuvien maahanmuuttajanaisten perustama järjestö, joka on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Neda ry perustettiin tukemaan maahanmuuttajanaisten sopeutumista Suomessa sekä voimaannuttamaan maahanmuuttajanaisia uudessa elinympäristössä, riippumatta naisten kulttuurisesta, uskonnollisesta, vakaumuksellisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Yhdistyksemme toivottaan piiriinsä kaikki naiseksi identifioivat ja Lue lisää…


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun ja toimintaedellytysten parantaminen sekä allergia sairauksien ehkäiseminen. Pyrimme lisäämään allergia- ja astmatietoutta sekä valvomaan allergiaa ja astmaa sairastavien yhteiskunnallisia etuja. Yhdistyksellä on mm. seuraavanlaista toimintaa: allergia- ja astmaneuvontaa jumppa/jooga ryhmiä teatterikäyntejä/teatterimatkoja Lue lisää…


Zontat haluavat toiminnallaan parantaa naisten ja tyttöjen juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuísesti ja paikallisesti. Zontilla on käynnissä neljä kansainvälistä palveluohjelmaa. Kotimaassa on alkamassa Keltaisen ruusun kampanja teemana tyttöjen matematiikan koulutus. Espoossa Tapiolan Zonta-kerho on perustamisestaan 1971 Lue lisää…


Suomen Punainen Risti on humanitaarista työtä tekevä kansalaisjärjestö. Punaisen Ristin Nuorten turvatalo Espoossa tarjoaa varhaisen tuen palveluita nuorille ja heidän perheilleen elämän erilaisissa pulmatilanteissa. Nuori voi hakeutua turvatalolle ilman lähetettä tai ajanvarausta. Nuorelle ja hänen perheelleen palvelut ovat maksuttomia. Toiminta Lue lisää…


Kansallinen Lastenliitto – Espoon Aluejärjestö ry, ystävien kesken Espoon Lastenliitto, on Espoon alueella toimiva voittoa tavoittelematon lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Toiminnallamme tuemme turvallista lapsuutta ja onnellista vanhemmuutta. Haluamme omalta osaltamme kasvattaa ihmistaimista rehellisiä, tasapainoisia ja hassuttelevia yksilöitä. Järjestämme monipuolista toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja Lue lisää…


Suomen Raamattuopiston Säätiö (SROS) on yleishyödyllinen, taloudellista voittoa tavoittelematon kristillinen järjestö, jolla on kansanopisto ja keskustoimisto Kauniaisissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on ehdottanut sosiaali- ja terveysministeriölle, että saisimme rahoituksen uudelle kolmivuotiselle diakoniahankkeelle. Kyseessä on Saattohoidon vapaaehtoishanke LOHTUA LÄSNÄOLOSTA. Hankkeen Lue lisää…


Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Yh­distyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja tarjota palvelu­kodeissaan ja palvelu­talossaan hoivaa ja asumista, jossa yhdistyy turvallinen asuminen, laadukas hoitotyö ja virikkeellinen ja kuntouttava onnellisten hetkien arki. Palvelukoti Koivu ja Tähti Lue lisää…