Toimijat


Nuorten Kasvu ry on joensuulainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea nuorten kulttuurista kasvua ja kehittää nuorten kulttuurista toimintaympäristöä Pohjois-Karjalan alueella. Nuorten Kasvu ry järjestää erilaista kerho- ja kurssitoimintaa sekä tapahtumia. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Riverian nuoriso -ja yhteisöohjaaja Lue lisää…


Kalastus ja kalavesien hoito


Lumijoen nuorisoseura toimii Lumijoen kunnan alueella.


Oulun Pelastakaa Lapset ry on Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys, jonka kaikki toimijat ovat vapaaehtoisia. Yhdistyksemme on perustettu jo v. 1929. Kotipaikka on Oulu. Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta kansalaistoimintaa.  Maksaneita jäseniä on vuosittain n. 100. Jäsenmaksu alle 29 v. Lue lisää…


Vinkkejä ja välineitä ryhmänohjaukseen Koordinoitko tai kehitätkö aikuisten ryhmätoimintaa? Ohjaatko ryhmiä, ohjaajia tai vapaaehtoisia? Tunnetko jonkun, joka kaipaisi ideoita ohjaustyöhön tai viriketoimintaan? RyhmäRenki-sivusto RyhmäRenki-sivusto palvelee ryhmiä ja ryhmänohjaajia julkaisemalla visoja, pelejä, keskustelu- ja kuvakortteja, jotka soveltuvat varsinkin varttuneemman väen ryhmille. Lue lisää…


Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry (Elpy ry) on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija. Yhdistys tekee työtä ikääntyvän väestön ja liikuntarajoitteisten hyväksi ja osallistuu aktiivisesti Espoon ikäihmisten palvelujen kehittämiseen. Yhdistys on rakennuttanut ja omistaa kokonaan Merikartanon palvelutalon. Yhdistys vastaa Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityselinsairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta. Yhdistyksemme tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntija-järjestönä sekä tehdä yhteistyötä muiden vammais-, kansanterveys- Lue lisää…


Reijolan Virkkulan Ystävät ry:n tarkoituksena on edistää Reijolan kaupunginosan ja ympäröivän asutuksen ja yritysten yhteistyötä, omatoimisuutta, kaupunginosan vakinaisten ja Virkkulankylä konseptin (kts.www.virkkulankyla.fi) mukaisen hoivapalvelukoti Mainiokoti Ellin asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: osallistuu Reijolan Virkkulankylää koskevaan Lue lisää…


Joensuun Seudun Diabetes ry on perustettu 18.10.1959. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Joensuun kaupunki sekä Kontiolahden, Liperin ja Ilomantsin kunnat. Yhdistyksen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset diabeetikoiden hoidolle, omahoidon kehittämiselle ja välillä niin temppuilevan sairauden kanssa elämiselle. Edunvalvonnan lisäksi panostamme paljon Lue lisää…