Toimijat


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on allergiaa ja astmaa sairastavien elämänlaadun ja toimintaedellytysten parantaminen sekä allergia sairauksien ehkäiseminen. Pyrimme lisäämään allergia- ja astmatietoutta sekä valvomaan allergiaa ja astmaa sairastavien yhteiskunnallisia etuja. Yhdistyksellä on mm. seuraavanlaista toimintaa: allergia- ja astmaneuvontaa jumppa/jooga ryhmiä teatterikäyntejä/teatterimatkoja Lue lisää…


Zontat haluavat toiminnallaan parantaa naisten ja tyttöjen juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuísesti ja paikallisesti. Zontilla on käynnissä neljä kansainvälistä palveluohjelmaa. Kotimaassa on alkamassa Keltaisen ruusun kampanja teemana tyttöjen matematiikan koulutus. Espoossa Tapiolan Zonta-kerho on perustamisestaan 1971 Lue lisää…


Suomen Punainen Risti on humanitaarista työtä tekevä kansalaisjärjestö. Punaisen Ristin Nuorten turvatalo Espoossa tarjoaa varhaisen tuen palveluita nuorille ja heidän perheilleen elämän erilaisissa pulmatilanteissa. Nuori voi hakeutua turvatalolle ilman lähetettä tai ajanvarausta. Nuorelle ja hänen perheelleen palvelut ovat maksuttomia. Toiminta Lue lisää…


Kansallinen Lastenliitto – Espoon Aluejärjestö ry, ystävien kesken Espoon Lastenliitto, on Espoon alueella toimiva voittoa tavoittelematon lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö. Toiminnallamme tuemme turvallista lapsuutta ja onnellista vanhemmuutta. Haluamme omalta osaltamme kasvattaa ihmistaimista rehellisiä, tasapainoisia ja hassuttelevia yksilöitä. Järjestämme monipuolista toimintaa lapsille, varhaisnuorille ja Lue lisää…


Suomen Raamattuopiston Säätiö (SROS) on yleishyödyllinen, taloudellista voittoa tavoittelematon kristillinen järjestö, jolla on kansanopisto ja keskustoimisto Kauniaisissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on ehdottanut sosiaali- ja terveysministeriölle, että saisimme rahoituksen uudelle kolmivuotiselle diakoniahankkeelle. Kyseessä on Saattohoidon vapaaehtoishanke LOHTUA LÄSNÄOLOSTA. Hankkeen Lue lisää…


Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Yh­distyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja tarjota palvelu­kodeissaan ja palvelu­talossaan hoivaa ja asumista, jossa yhdistyy turvallinen asuminen, laadukas hoitotyö ja virikkeellinen ja kuntouttava onnellisten hetkien arki. Palvelukoti Koivu ja Tähti Lue lisää…


Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu yhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Toiminta-ajatuksena on läpi elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja yhteisöllisyyden toteuttaminen. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Kalliolan setlementti Lue lisää…


Pienperheyhdistys ry on kansalaisjärjestö yhden vanhemman perheille. Yhdistyksen perustehtävä on edistää lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia ja tukemalla vanhemmuutta. Pienperheyhdistyksen Mieskaveritoiminta hakee vapaaehtoisia mieskavereita ja Mummila vapaaehtoisia isovanhempia yhden vanhemman perheiden lapsille. Pienperheyhdistys järjestää perheille myös retkiä, leirejä, lomia, erilaisia tapahtumia Lue lisää…


Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka yksi painopiste on lastensuojelun vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta. EHJÄ toteuttaa Espoon kaupungille lastensuojelun vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilöt tarjoavat 7–17-vuotiaalle lapselle aikuisen läsnäoloa, huomiota sekä mukavaa tekemistä noin 1–3 kertaa kuukaudessa. Tukipari voi Lue lisää…