ESPOOLAISET.FI REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry
Kauppamiehentie 6
00300 Espoo
Puhelin +358 (0)50 410 2555

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kansalaistoiminnankeskus Unelma
Katja Anoschkin
etunimi.sukunimi@ejy.fi

3. Rekisterin nimi

Espolaiset.fi verkkopalvelu

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käytetään espoolaiset.fi-palvelussa palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli palautteen antaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Rekisteriin tallennetaan lisäksi yhteystiedot sellaisten tapahtumien ja uutisten osalta, jotka on tuotettu kirjautumattomana käyttäjänä.

Mikäli espoolaiset.fi-palvelun käyttäjä syöttää henkilötietojaan ilmoittautuessaan esimerkiksi tapahtumaan, koulutukseen tai vapaaehtoistehtävään, välittyvät nämä tiedot automaattisesti asianomaisen tilaisuuden tai tehtävän järjestäjälle. Tapahtuman tai tehtävän järjestävä taho voi kerätä ja käsitellä osallistujien lähettämiä henkilötietoja. Espoolaiset.fi -palvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän tuleekin tällaisissa rekisteriin liittyvissä kysymyksissä kääntyä sen toimijan puoleen, jolle ilmoittautuminen on ohjautunut.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero sekä tapahtumien ja uutisten yhteydessä lisäksi organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Espoolaiset.fi -verkkopalveluun henkilötietoja sisältäviä sisältöjä tuottavat palvelun käyttäjät.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään palvelun ylläpitoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 22.5.2017.

 

ESPOOLAISET.FI SISÄLLÖNTUOTTAJAREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry
Kauppamiehentie 6
00300 Espoo
Puhelin +358 (0)50 410 2555

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kansalaistoiminnankeskus Unelma
Katja Anoschkin
etunimi.sukunimi@ejy.fi

3. Rekisterin nimi

Espoolaiset.fi -verkkopalvelun sisällöntuottajarekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan Espoolaiset.fi -palveluun rekisteröityneiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Yhteyshenkilöt tuottavat sisältöä palveluun.

Rekisteriä käytetään viestintään yhteyshenkilöiden kanssa sekä palvelun kehittämiseen liittyviin tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) sekä organisaatio, jossa rekisteröitynyt toimii.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tietonsa tai tiedot saadaan henkilön edustamasta organisaatiosta. Henkilö voi myös itse päivittää tietojaan tai poistaa ne.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Sisällöt, jotka rekisteröityneet julkaisevat omaan organisaatioonsa liittyen verkkopalvelussa, ovat julkisia ja niitä voidaan siirtää eri tekniikoin näkyviin myös muihin verkkopalveluihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 22.5.2017.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 22.05.2017