SEKTORI

Sektori hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jota rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto ja Espoon kaupunki. Hanke tarjoaa työkokeilupaikkoja ja palkkatuettua työtä sekä neuvottelee oppisopimuspaikkoja espoolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Paikkoja on yrityksissä ja yhdistyksissä.  Hankkeessa asiakas saa kokonaisvaltaista ohjausta ja tavoitteena on, että asiakas sijoittuu avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen. Asiakasmäärä on 140–160 henkilöä vuodessa ja hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja 3 ohjaajaa.

Hanke suuntaa vuonna 2017 toimintaansa vahvasti yrityssektorille, kehittää yritystyöllistämismalleja ja lisää näin asiakkaiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työkokeilujen määrää lisätään ja yrityksissä toteutettujen työkokeilujen jatkoksi neuvotellaan palkkatukityötä tai oppisopimuspaikkoja hankkeen asiakkaille suoraan yrityksiin. Järjestötyöllistämisen osalta laajennetaan yhteistyötä eri järjestösektorien kanssa ja tarjotaan järjestöalalta monipuolisia tehtäviä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin avoimien työmarkkinoiden tehtäviä ja hyödyttävät näin asiakkaiden jatkosijoittumista.  Vuoden 2017 aikana pilottina opinnollistetaan 2-3 tehtäväkuvaa, joista asiakas saa osaamistodistuksen ja toimintaa laajennetaan myöhemmin koskemaan useampaa tehtävää.

Asiakkaiden pidemmällä ”poluttamisella” työkokeilun kautta oppisopimukseen tai palkkatukityöhön sekä yhdistämällä koulutus entistä tiiviimmin ja systemaattisimmin asiakkaiden jatkosuunnitelmiin, lisätään erityisesti enemmän tukea tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

Yhteistyössä EJY ry:n muiden hankkeiden (Voimanpesä- ja Jalkautuva talousohjaus-hanke ns. Yksilöllisen Palvelun Yksikkö) kanssa asiakkaille annetaan apua tarvittaessa myös esim. asunto- ja velkaantumisongelmiin, jotka voivat olla esteenä työllistymiselle.

Avoimia tehtäviä

Tehtäviin valittavien tulee olla espoolaisia työttömiä työnhakijoita. Tehtävissä voi olla myös työttömyyden kestoon liittyviä ehtoja, joihin saat vastauksen tehtävää hoitavalta yhteyshenkilöltä.

Selaa kaikkia avoimia tehtäviä


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 11.12.2017