OLKA® luo yhteistyötä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välille siten, että potilaiden ohjaus potilasyhdistysten toimintaan tapahtuisi jo sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheisensä kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.

OLKA® toteutetaan HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä.

Sairastuessaan ihminen tarvitsee monenlaista hoitoa ja tukea. Potilasjärjestöjen palvelut ovat tärkeä osa potilaan hoitokokonaisuudessa.

OLKA®-toimintaan kuuluvat sairaaloissa sijaitsevat OLKA®-pisteet sekä vapaaehtoistoiminta.

OLKA®-PISTEET TARJOAVAT:

  • Aikaa kohdata kasvokkain
  • Terveydenhuollon ammattilaisen ja vapaaehtoisen tukea
  • Tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä
  • Tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista
  • Potilasjärjestöjen ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä

Tule pitämään teemapäivää OLKAan!
Potilasjärjestöt, alan opiskelijat ja sairaalan yksiköt ovat tervetulleita järjestämään tapahtumia OLKA-pisteissä! Tiedustelut ja varaukset: olka@hus.fi

Lisätietoa OLKA®-pisteistä


VAPAAEHTOISTOIMINTA

OLKA®:n tarkoituksena on antaa iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen. Vapaaehtoiset toimivat OLKA®-pisteissä ja sovituilla yhteistyöosastoilla. Vapaaehtoisen tunnistaa vaaleanvihreästä liivistä, jonka selässä lukee ”vapaaehtoinen”.

Kaikki HUS:ssa toimivat vapaaehtoiset käyvät Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -koulutuksen ja heidät haastatellaan. Vapaaehtoiset allekirjoittavat sopimuksen, jossa he sitoutuvat vaitioloon ja muihin vapaaehtoistoiminnan sääntöihin.

Kiinnostuitko vapaaehtoisena toimimisesta?

VERTAISTUKI

Vertaistukea tarjotaan sairaalassa olevalle potilaalle ja hänen läheiselleen vapaaehtoisten vertaistukijoiden voimin. OLKA®:n työntekijät välittävät vertaistukea sairaalan asiakkaille.

Toiminta on luottamuksellista
Kaikki HUS:ssa toimivat vapaaehtoiset haastatellaan ensin ja he käyvät Vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa -koulutuksen. Vapaaehtoiset ovat sitoutuneita vaitioloon.

Haluaisitko saada vertaistukea?
Ota yhteyttä oman sairausryhmäsi potilasjärjestöön tai OLKAan olka@hus.fi tai p. 050 375 3914.

 

OLKA® mukana rakentamassa Terveyskylää

Vertaistalo auttaa löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. OLKA® toimii Vertaistalon sisällöntuottajana, kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Tervetuloa tutustumaan! www.vertaistalo.fi

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 06.09.2018