KANSALAISTOIMINNANKESKUS UNELMA

Kansalaistoiminnankeskus Unelma kokoaa yhteen espoolaiset järjestö- ja vapaaehtoistoimijat, kehittää ja tukee toimijoiden välistä aktiivista verkostoyhteistyötä, tukee näitä toimintansa organisoimisessa, vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä ja mahdollistamisessa, tiedottamisessa ja vaikuttamisessa. Tapiolassa oleva toimipiste, Unelma Tapiola tarjoaa toimisto- ja kokoustiloja, toimii tapahtumapaikkana ja tiedotuskeskuksena. Toiminta perustuu verkostomaiseen kumppanuustoimintaan, johon osallistuvat laajasti järjestöt, seurakunnnat ja kaupungin eri toimialat.

Kansalaistoiminnankeskus Unelma toimintamalli uudistettiin vuonna 2015 kokonaisuudessaan. Aiemmin erillisinä toimineet järjestö- ja vapaaehtoistoiminta yhdistettiin ja muodostettiin kolme toiminnallista kokonaisuutta: Espoon Vapaaehtoisverkosto, Unelma Tapiola ja Kumppanuusverkostot. Kaikissa näistä limittyivät toisiinsa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten monimuotoinen kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen.

Kansalaistoiminnankeskus Unelman toimintaa ovat mm.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 22.05.2017