Jelli


Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen vaikuttaa eniten se, ettei kokopäivätyötä ole tarjolla. Näin arvioivat TE-palvelujen johtajat, jotka vastasivat alkuvuonna SOSTEn Sosiaalibarometriin. Sosiaalibarometri osoittaa, että työttömyys on edelleen suuri ongelma, joka vaikuttaa yksittäisistä tekijöistä eniten ihmisten hyvinvointiin. TE-johtajista 83 prosenttia on sitä Lue lisää…


KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita: liikuntaneuvonta osana Lue lisää…


Pohjois-Karjalan alueella on ensi vuoden alkamassa uusi, osallistumismaksuton ja pitkäkestoinen oppimishanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat asiakastyötä tekevät henkilöt yhteisöistä, joiden toiminnassa keskeistä on asiakkaiden aktiivinen ja voimavaralähtöinen tukeminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeen hyötyinä osallistujille ovat muun muassa poikkisektorinen hyvien käytäntöjen jakaminen, Lue lisää…


EPTO (European Peer Training Organisation, Euroopanvertaiskoulutusjärjestö) laati tietopaketin vertaisoppimisen menetelmistä. Työkalupakki tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille riittävästi käytännön tietoa, vinkkejä, neuvoja ja motivaatiota, jotta he voivat toteuttaa laadukkaita vertaisoppimishankkeita ja tukea nuoria ymmärtämään heidän ainutlaatuista potentiaaliaan toteuttaa Lue lisää…


Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi ja osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa Mediakasvatusseura juhlistaa laadukasta suomalaista mediakasvatusta nostamalla esiin sen säihkyvimpiä helmiä vuosien varrelta. Mediakasvatusseura kokoaa yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa sata mediakasvatusmateriaalia ja -vinkkiä kymmenen mediakasvatukseen liittyvän teeman alle: varhaiskasvatus, koulumaailma, Lue lisää…


Nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset ovat toivoneet ohjeita ja materiaaleja nuorten ylivelkaantumisen ehkäisyn ja taloudellisen lukutaidon edistämistyön tueksi.Syyskuussa 2017 julkaistu Puhu rahasta – pieni opas talouden käsittelyyn pyrkii vastaamaan ammattilaisten toiveisiin. Opas on tarkoitettu nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi Lue lisää…


Suomen yliopistosairaalat ovat yhteistyössä kehittäneet Lastentalo.fi- ja Nuorten.fi -palvelusivustot, joista löytyy tietoa erikoissairaanhoidossa hoidettavista lasten ja nuorten sairauksista, hoitoon valmistautumisesta sekä hoidon siirtymisestä lasten puolelta aikuispuolelle. Sivustot on suunnattu lapsiperheille, nuorille ja omaisille sekä terveydenhuollon ammattilaisille ja sidosryhmille, esimerkiksi tueksi Lue lisää…


THL:n kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa. Perustulokset pitävät sisällään noin 250 indikaattoria, jotka on jaoteltu seitsemään aihealueeseen: Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Elintavat Koulunkäynti ja opiskelu Perhe ja elinolot Kasvuympäristön turvallisuus Palvelut ja avunsaanti Tulokset ovat saatavilla Lue lisää…