Jelli


Joensuun seudun omaishoitajat ja läheiset ry hakee joukkoonsa suunnittelijaa kolmevuotiseen määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 1.2.2018. Tehtävässäsi työskentelet tiiviissä yhteistyössä projektipäällikön kanssa, vastaten kuitenkin itsenäisesti oman tehtäväkenttäsi hoitamisesta. Haku päättyy 8.12.2017. Lisätietoja.


Lasten ja nuorten säätiö käynnistää uuden Glow-toiminnan, jonka keskiössä on eri elämäntilanteissa olevien, 13-29-vuotiaiden nuorten syvien elämäntaitojen vahvistaminen luovin ja toiminnallisin menetelmin. Glow’ssa lähtökohtana on nuorista havaittu tai nuorten ryhmästä noussut tarve (esim. kiusaaminen, työttömyys, yksinäisyys). Hakijataho voi olla esimerkiksi: Lue lisää…


Kolmiosainen videosarja esittelee sote-järjestöjä kaikille alasta kiinnostuneille ja etenkin sote-alaa opiskeleville. Videoiden tavoitteena on antaa perustietoa järjestöistä kansalaistoimijoina, palveluntuottajina ja työnantajina. Niiden hyödynnettävyyttä voi luonnollisesti laajentaa muissakin yhteyksissä kuin oppilaitoksissa. SOTE-JÄRJESTÖT SUOMESSA I: Rouvien hyväntekeväisyydestä ammatilliseen toimintaan. JÄRJESTÖT SUOMESSA II: Lue lisää…


Yli miljoona suomalaista auttaa läheistään arjessa. Monet omaiset suoriutuvat näistä tehtävistä ilman alan koulutusta. Omainen hoitajana -opassarja on tehty kotona hoitamisen ja auttamisen tueksi tilanteisiin, joissa hoidettava läheinen on aikuinen. Päivittäisissä toiminnoissa ohjaamisen ja auttamisen lisäksi opassarjasta löytyy tietoa muun Lue lisää…


Tuoreen Mielenterveyden keskusliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Mielenterveysbarometrin teemana  on tänä vuonna työelämä. Barometrin  tulokset kertovat, että psyykkisiin sairauksiin suhtaudutaan työelämässä ja yhteiskunnassa edelleen varauksellisesti ja leimaavasti. Monen sairastuneen työura voi kuitenkin jatkua, mikäli työyhteisö tarjoaa riittävästi tukea työhön Lue lisää…


Kunnissa tehdään päätöksiä arvioimatta systemaattisesti niiden seurauksia asukkaiden hyvinvointiin. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on yksi tärkeimpiä menetelmiä, joilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma huomioidaan kunnan johtamisessa. Kolme neljäsosaa kunnista ilmoittaa, etteivät he käytä menetelmää. Kokonaisuutena kunnissa toteutuva työ hyvinvoinnin ja terveyden Lue lisää…