Blogi


Kesän ensimmäiset lämpimät saattelivat Vuolle Setlementti ry:n Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! –hankkeen työntekijät ja Kulttuuriosuuskunta ILMEen taiteilija Veli Vaismaan sovittuna päivänä ikääntyvän kotiin. Kotiin vietävät osallistavan taiteen kutsut olivat alkamassa. Taidekutsuilla oli mukana kolme lähialueen ikääntyvää. Tunteita herättävät Taidekutsut Lue lisää…


Nuoret osallistuvat aikaisempaa enemmän vapaaehtoistoimintaan, selviää Kansalaisareena ry:n, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä (v. 2018). 32 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista oli tehnyt vapaaehtoistehtäviä edellisen neljän viikon aikana (vuonna 2015 18,6 prosenttia). Nuorten tekemät vapaaehtoistehtävät ovat tyypillisimmin auttamista ja neuvomista. Myös Lue lisää…


Urheilu on Suomen suurin kansanliike ja urheiluseuratoiminta yksi suurimmista harrastuksen muodoista. Seuroissa liikkuu lukematon määrä lapsia, nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä. Pohjois-Pohjanmaalla on yli 500 urheiluseuraa, pelkästään Oulun kaupungissa yli 200. Oulun kaupunki myönsi vuonna 2017 toiminta-avustusta 108 urheiluseuralle. Näiden 108 Lue lisää…


”Se, että halutaan yhessä toimia, sillä on suuri merkitys”, sanoi eräs kävijöistämme, iältään 85 vuotta, kun opiskelija haastatteli häntä pro gradu -tutkimustaan varten. Samalla hän tuli kiteyttäneeksi olennaisimman toiminnastamme. Vain yhdessä tekemällä, yhdessä osallistumalla  on toiminnalla mahdollista saavuttaa syvällisempää merkitystä. Lue lisää…


Yhdistys, tule mukaan espoolaiset.fi yhteisöön! Verkkopalvelussa voit kerätä tilasto- ja kokemustietoa yhdistyksesi toiminnasta seurantaan, kehittämiseen ja vaikuttamistyöhön. Ilmoita yhdistyksesi toiminnasta espoolaiset.fi –verkkopalvelussa ja kerää samalla omaan käyttöösi tilasto- ja kokemustietoa, jota voit hyödyntää esimerkiksi toimintakertomukseen, yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja toiminnan Lue lisää…


Järjestöjen toimintakenttä muuttuu merkittävästi sote- ja maku-uudistuksen myötä. Muutoksessa pärjätäkseen järjestöjen on asemoitava itsensä ja toimintansa tulevaisuuden sote-kenttään: Mitä on se erityisosaaminen, toiminta ja palvelu, jota tarjota ja millä välineillä? Mikä on toiminnan tärkein kohderyhmä? Kuka on luontevin kumppani ja Lue lisää…


Utajärvi on tehnyt pitkään järjestöyhteistyötä ja onnistunut siinä hyvin. Mitkä tekijät ovat auttaneet siinä ja mitä se tarkoittaa käytännössä? 1. Meillä on aito halu tehdä yhdessä. Utajärvellä yhteistyö lähtee siitä, että se on kirjattu tärkeimpään kunnan toimintaa ohjaavaan asiakirjaan – Lue lisää…


  Aina voi tehdä jotain!  ”Asiakkaalla ollut vaikeuksia sosiaalitoimen kanssa yrittäessään hakea toimeentulotukea. Kokee saaneensa ristiriitaista tietoa sekä huonoa palvelua, ja suhtautuu sosiaalityöntekijöihin epäillen.” Lainaus on laatimani asiakastyön päiväkirjamerkintä vuodelta 2015 ja lainauksen kohde, 21-vuotias nuori, ensimmäisiä hankkeemme aikana tapaamiani Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaalla toimii noin 6800 eri alojen yhdistystä (prh.fi). Yhdistykset ovat iso voimavara kunnille kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kuusamossa toimii noin 350 yhdistystä. Yhdistyksille on tärkeää, että Kuusamon kaupunki pyrkii kohti järjestöystävällisyyttä. Miten järjestöystävällisyys näyttäytyy yhdistysaktiivin silmin? Osallisuus Käylän seudun Lue lisää…


Yhdistysten ja järjestöjen toimintaa esittelevän Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden visio on kova; haluamme olla järjestöjen Kela. Palvelukokonaisuus, joka kokoaa yhteen kaiken Suomessa tapahtuvan yhdistysten, järjestöjen ja ei-kaupallisten organisaatioiden toiminnan, antaa kentästä tietoa koko kansalle sekä tarjoaa meistä jokaiselle osallistumismahdollisuuksia toimintaan. Haluamme olla Lue lisää…


Yhteensä: 35