Järjestöt innokkaita vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen, kertoo Kumajan kysely

Järjestöt innokkaita vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen, kertoo Kumajan kysely

Kumaja toteutti vuodenvaihteessa 2017-2018 kyselyn uusmaalaisille sote-järjestöille. Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin yli 200 vastausta järjestöiltä. Kyselyn tarkoituksena oli muun muassa selvittää, miten järjestöt voivat vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen.

Järjestöt vaikuttajina

Vastaajista jopa 69 % kokee, että heidän järjestönsä pääsee vain vähän tai ei pääse lainkaan vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen. Yksi Kumajan tärkeimmistä tavoitteista onkin edistää järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa uudistukseen.

Uusmaalaiset järjestöt ovat kiinnostuneita vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja siihen niillä on myös monia keinoja.

Lue lisää kyselyn tuloksista Kumajan verkkosivuilta


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn