Kumajan verkostotreffeillä Helsingissä nostettiin esiin vammaisjärjestöille tärkeitä kysymyksiä sote-uudistuksesta

Kumajan verkostotreffeillä Helsingissä nostettiin esiin vammaisjärjestöille tärkeitä kysymyksiä sote-uudistuksesta

Kumajan verkostotreffeillä Helsingissä keskiviikkona 29.11. vammaisjärjestöjen edustajat eripuolilta Uuttamaata kokoontuivat. Illan aikana pohdittiin vammaisten palvelujen valmistelua tulevassa maakunnassa ja sote-uudistuksessa. Uudistuksesta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa valmisteluun oli paikalla kertomassa osallisuusjohtaja Pirjo Marjamäki Uusimaa2019 -valmisteluorganisaatiosta.

Nämä olivat Kumajan ensimmäiset tietylle sektorille suunnatut verkostotreffit ja vammaisjärjestöt löysivätkin paljon yhteisiä aiheita. Palvelujen yhdenvertaisuus ja hyvä laatu kaikille eri vammais- ja potilasryhmille on järjestöjen tärkein tavoite. Sote-uudistuksen mukanaan tuomat mahdollisuudet valinnanvapauteen ja henkilökohtaiseen budjettiin herättävät sekä toiveita että huolia. Yhteinen viesti maakunnan valmisteluun oli, että toimiva viestintä ja asiantunteva ohjaus palveluihin ovat avainasemassa uudistuksen onnistumisessa.

Valmistelu vammaisten palvelujen osalta on vielä alussa. Valmistelua tehdään omassa alatyöryhmässä, jonka varapuheenjohtaja Minna Eronen oli paikalla kertomassa ryhmän työskentelystä ja ottamassa osaa keskusteluun. Tällä hetkellä on lähinnä kartoitettu sitä, millaisia palveluja ja käytäntöjä eri Uudenmaan kunnissa on nykyään. Tietoa ja tietolähteitä valmistelijoilla on jo käytettävissään suuria määriä. Tarvetta onkin laajemmille, perustelluille, näkemyksille.

”Se, että Kumaja tuo järjestöjä yhteen ja kerää järjestöiltä yhtenäisiä näkemyksiä sote-palveluista onkin kuin taivaanlahja.”, kiitteli Pirjo Marjamäki keskustelun aikana.

Illan aikana tuli selväksi, että keskustelulle ja vammaisjärjestöjen maakunnan laajuiselle yhteistyölle on tarvetta ja järjestöillä intoa toimintaan.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn