Toimijat


Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu yhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Toiminta-ajatuksena on läpi elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja yhteisöllisyyden toteuttaminen. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Kalliolan setlementti Lue lisää…


Pienperheyhdistys ry on kansalaisjärjestö yhden vanhemman perheille. Yhdistyksen perustehtävä on edistää lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia ja tukemalla vanhemmuutta. Pienperheyhdistyksen Mieskaveritoiminta hakee vapaaehtoisia mieskavereita ja Mummila vapaaehtoisia isovanhempia yhden vanhemman perheiden lapsille. Pienperheyhdistys järjestää perheille myös retkiä, leirejä, lomia, erilaisia tapahtumia Lue lisää…


Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka yksi painopiste on lastensuojelun vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta. EHJÄ toteuttaa Espoon kaupungille lastensuojelun vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilöt tarjoavat 7–17-vuotiaalle lapselle aikuisen läsnäoloa, huomiota sekä mukavaa tekemistä noin 1–3 kertaa kuukaudessa. Tukipari voi Lue lisää…


Vanhusten palvelujen tavoitteena Espoossa on tukea vanhusten asumista omissa kodeissaan toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta ja tarjota laadukasta hoivaa kun kotona asuminen ei palveluidenkaan turvin ole enää mahdollista. Vanhusten palvelujen tehtävänä on tukea ikääntyneen asukkaan omia voimavaroja. Espoon kaupungin vanhusten palveluissa on Lue lisää…


Imetyksen tuki ry on vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Suomessa valtakunnallisesti. Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja Lue lisää…


Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora on Järvenperässä sijaitseva lapsille ja lapsiperheille suunnattu kulttuurikeskus, jossa järjestetään mm. taidenäyttelyitä, aamupäivätoimintaa, koko perheen työpajoja, lastenteatteria, konsertteja, kerhoja… Toimintaa myös aikuisille. Kaupunkilaisten on mahdollisita tulla mukaan Pikku-Auroran toimintaa, esimerkiksi vapaaehtoiseksi tapahtumiin tai järjestämään omia kerhoja, iltoja tai Lue lisää…


Facebook-ryhmä on pääasiallinen tiedotuskanava meidän yhdistyksen, Tuiran pioneerit ry, toiminnasta. Julkaisemme ja mainostamme myös muita Pinsku-tapahtumia kuin meidän järjestämiä. Me olemme ns.ruohonjuuritason toimijoita, koska olemme pinsku-osasto, johon voi halutessaan liittyä henkilöjäseneksi. Sitten meistä seuraava taho on Oulun aluejärjestö ja sitten Lue lisää…


Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kansalaisareena kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua, lisää kampanjoillaan vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja vaikuttaa päättäjiin, jotta jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan ilman esteitä. Jeesaan – nuori vapaaehtoistoiminnassa on Kansalaisareenan Lue lisää…


Piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. MLL Uudenmaan piiri tarjoaa arjen apua ja tukea kaikenikäisten lasten perheille sekä mahdollisuuksia antoisaan ja mielekkääseen vapaaehtoistyöhön lapsiperheiden hyväksi. Päätoimintamuotomme ovat Perhekummi- ja Ystäväksi maahanmuuttaja äidille Lue lisää…


Yhteiset Lapsemme ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Yhdistys toimii monikulttuuristen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa ja sopimuksessa määritellyt periaatteet. Toiminnan perusajatus on, että arkinen kanssakäyminen eri Lue lisää…