Toimijat


Kylätoimintayhdistyksen tarkoituksena on ajaa Saukkolan alueen yhteistä asiaa, edistämällä ja lisäämällä Saukkolan alueen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, yhteenkuuluvuutta sekä viihtyisyyttä.


Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on valtakunnallinen yhdistys, joka auttaa synnytysmasennuksesta ja lapsivuodepsykoosista toipuvia äitejä vertaistuella sekä tiedottaa näistä sairauksista. Yhdistyksellä on noin 50 vapaaehtoista vertaistukiäitiä, jotka ovat itse käyneet läpi synnytyksen jälkeisen masennuksen tai lapsivuodepsykoosin ja toipuneet siitä hyvin. Lue lisää…


Me-talo Espoon keskuksessa tarjoaa ainutlaatuisen paikan alueen asukkaille osallistua, innostua, harrastaa, työllistyä sekä olla iloksi ja hyödyksi. Me-talon toimintaa Espoossa ja Lappeenrannassa koordinoi Nicehearts ry ja rahoittaa Me-säätiö. Me-talo on uudenlaisen, asukkaiden hyvinvointia edistävien kokeilujen tila kaikille alueen toimijoille. Lapset, Lue lisää…


Perhetalkoot-toiminnassa koordinoidaan kansalaistoimintaa Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön sektorilla Helsingissä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemassa Perhetalkoot-toiminnassa tuetaan vaikeassa tilanteessa olevia perheitä kansalaistoiminnan keinoin. Etsimme vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Tuki voi olla suunnattu koko perheelle Lue lisää…


Mieli Maasta ry on valtakunnallisesti toimiva masennusoireista kärsivien tai niistä toipuneiden vertaistukiryhmätoimintaa harjoittava järjestö. Ryhmien toiminta perustuu keskusteluun ja niitä ohjaa itse masennuksen kokenut vertainen. Toimintaan mukaan pääsee menemällä paikan päälle ryhmän kokoontumisaikana. Eli ei siis tarvitse olla yhdistyksen jäsen Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa yhdistyksen jäsenten vammaisten lasten elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta, sosiaalista asemaa ja integroitumista yhteiskuntaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on toteuttanut vammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisratkaisun Villa Huvin. Villa Huvin ystävät ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen omaisyhdistys, jonka toiminta kohdistuu Villa Huvin Lue lisää…


Vihreän Sivistysliiton ylläpitämä Opintokeskus Visio on valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan tukeminen koulutuksen keinoin. Visio tukee jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppanien koulutustoimintaa järjestämällä avoimia kursseja eri aiheista sekä tukemalla järjestöjen omia koulutuksia taloudellisesti ja pedagogisesti. Vision toiminnan teemalliset Lue lisää…


Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka päämääränä on tyttöjen ja naisten voimaantumisen tukeminen ja mahdollistaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rauhan rakentaminen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön avulla. Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on: – toimia kehitysvammaisten etujen valvojana – ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja päätöksentekijöihin – edistää jäsenistönsä virkistystoimintaa – toimia kotien ja Uudenmaan tukipiirin sekä Kehitysvammaisten tukiliiton yhdyssiteenä – vaikuttaa myönteisten asenteiden luomisessa kehitysvammaisia kohtaan Jäsenenä saat: – jäsentiedotteen ja Lue lisää…


Liiton tarkoituksena on espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä 1) edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmisteluissa ja päätöksenteossa 2) toimia espoolaisten jäsenyhdistysten yhteistyöelimenä ja tukiorganisaationa 3) edistää kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä kotiseudun tuntemusta asukkaiden keskuudessa. EKYL toimii espoolaisten kaupunginosayhdistysten kattojärjestönä. Liitto välittää Lue lisää…